Betonvloer erin!

Deze week kon dankzij het goede weer het beton gegoten worden. Zo worden de grote lijnen van de nieuwe kooien meteen duidelijk. De betonnen vloer waar de zwembaden aansluiten, loopt nu door tot op het eind, en daarlangs zullen nieuwe buitenverblijven gebouwd worden. Erachter verschijnt dan een nieuwe grote vliegkooi met poelen en bomen/struiken. 

Ook wordt er een lokaal voorzien waar de studenten van UGent kunnen werken. ( PC aansluiting wordt voorzien ) of waar ze voorbereidingen kunnen treffen voor hun onderzoek. 

De komende weken zal, door ons eigen team, het gangpad, waarop de reeds gebouwde buitenkooien en de zwembaden op aansluiten, overdekt worden. Het zal er snel anders uit gaan zien!