Lid worden?

Om de jaarlijks ongeveer 3500 vogels en wilde dieren op te vangen en te verzorgen is een heel pak geld nodig. Voor de uitbouw van het nieuw professioneel opvangcentrum nog veel meer. Uw steun is dus van essentieel belang! U kan lid worden door ...

  • minimum 7,5 €/jaar (gewoon lid) te storten. U ontvangt 4 maal per jaar het natuur- en milieutijdschrift "Zandkorrels" waar 9 milieuverenigingen uit de regio in publiceren, waaronder VOC Oostende.
  • 25 €/jaar (combi-lid VOC-Oostende + Vogelbescherming Vlaanderen) te storten. Naast "Zandkorrels" ontvangt u tevens "Mens & Vogel".

... over te schrijven op rekening nummer BE12 9791 6853 6592 met vermelding "lidmaatschap VOC Oostende" of "combi-lidmaatschap VOC Oostende + Vogelbescherming".