Jaaroverzicht 2016 | VOC Oostende

WILD DIER IN NOOD

 Breng het bij ons binnen!

9u-17u30

Bel +32 59 80 67 66

WINKEL

9u-12u30 en

13u30-17u30

Word nu lid!

Lid worden


Steun onze dieren!

Online Doneren

Vanaf 40€ fiscaal aftrekbaar.


Overschrijving naar

BE12 9791 6853 6592
BIC: ARSPBE22


Jaaroverzicht 2016

Jaaroverzicht VOC Oostende 2016

1. In woord en beeld

Zoals elk jaar is één van onze eerste taken het maken van een jaaroverzicht. Niet alleen is het bijzonder interessant voor jullie om te zien wat er zoal gebeurde in het VOC, maar anderzijds leren wij ook bij uit deze statistieken. Ook kunnen bepaalde ‘trends’ gefilterd worden uit de resultaten.

In totaal vingen we in 2016 exact 3557 dieren op. Dat aantal ligt opnieuw in de lijn van 2015 & 2014, wanneer we respectievelijk 3542 & 3546 dieren opvingen. Het aantal is dus de laatste 3 jaar erg stabiel, maar anderzijds hebben we dus in 2016 een nieuw record gevestigd. Even terugkijkend naar 2010: toen vingen we ‘slechts’ 2612 dieren op, dat is bijna 1000 dieren minder! Op 6 jaar tijd is de werkdruk dus enorm gegroeid!

We kunnen wel zeggen dat er één diersoort de absolute koning is van 2016. Geen spectaculaire soort, maar een soort die alomtegenwoordig is: de Houtduif. Met 580 exemplaren is er geen enkel dier dat maar in de buurt komt, en daarmee is de Zilvermeeuw, die de laatste jaren het kroontje mocht dragen, eens tweede in de stand. De top 3 wordt verder gevormd door de, jawel, Zilvermeeuw (460 exemplaren) en de Merel (202 exemplaren). De reden van de invasie van de Houtduif ligt in het broedseizoen, dat vooral in augustus-september valt. Elk jaar krijgen we dan veel nestjongen binnen, en met 313 jongen was het dit jaar enorm druk! Vooral in september wisten we soms niet hoe alles te bolwerken met bijna 150 jongen op hetzelfde moment.

Voor het 3de jaar op rij zien we dat de drukste periode verschoven is. Tot een aantal jaar terug startte het drukke seizoen al in mei en werd het veel rustiger vanaf eind augustus. De laatste 3 jaar zien we echter dat het vooral in juni drukker wordt, en dat de topmaanden juli & augustus zijn. We zien bijvoorbeeld het aantal patiënten in juli stijgen van 559 in 2013 naar 659 in 2014 en dit jaar zelfs 743 patiënten. En ook september wordt drukker en drukker met dit jaar 382 dieren wat zelfs meer is dan de maand mei. Vermoedelijk zat de natte lente er ook wel voor iets tussen. 

Natuurlijk spitsen we graag even toe op onze specialiteit: de zeevogels. Het jaar 2016 was op dat vlak iets drukker dan 2015, want we vingen toch een 28 Zeekoeten, 8 Alken en een aantal andere soorten op zoals Stormvogeltje, Vaal stormvogeltje en 3 Roodkeelduikers. In totaal waren er 21 stookolieslachtoffers bij, waarvan een mooie 60% kon gered worden!

Als we verder kijken naar de oorzaken van opname, dan neemt de groep ‘nestjongen’ de grootste brok voor zijn rekening. Het gaat hierbij dan om nestjongen zonder wonde, zonder breuk en die niet door de kat zijn gepakt, maar louter als nestjong gevonden worden. In totaal kregen we 1243 nestjongen in opvang, waarvan we maar liefst 77% konden redden! 

Een heel hoog aantal, en een beloning voor het harde werk dat we samen in de zomer leveren!

Verder zien we als hoofdoorzaken van opname breuken, wonden en ook vensterslachtoffers of de huiskat.

Als we in 2016 terugkijken naar de ‘bijzondere’ dieren die we opvingen, dan komen sowieso een aantal speciale & zeldzame soorten langs de revue. Sommige zijn misschien niet algemeen zeldzaam, maar wel in verzorging bij ons. We sommen op: Geoorde fuut (vrij), Stormvogeltje (vrij), Kleine rietgans (gestorven), Wintertaling (gestorven), Visarend (ingeslapen), Kanoet (vrij) Tureluur (vrij), 2 Kleine alken (ingeslapen), Nachtzwaluw (vrij), Veldleeuwerik (vrij), Paapje (vrij), Grote lijster (gestorven), Spotvogel (vrij), 2 Ortolanen (gestorven), 1 Geelgors (vrij), 1 Vale vleermuis (vrij, 3 Laatvliegers (vrij), 1 Grijze zeehond (vrij) en 1 Tweekleurige vleermuis (ingeslapen).

3557 patiënten!  Dit betekent een gemiddelde van dagelijks bijna 10 nieuwe dieren.  Tijdens de piekmaanden in de zomer werden er soms wel 40 dieren per dag binnengebracht.

Dankzij de onmisbare hulp van onze vrijwilligers kunnen we voor deze dieren een verschil maken. Elke patiënt telt voor ons, alle dieren krijgen een individuele medische behandeling. 

Samenvatting van de binnengebrachte dieren per orde

Vogels                                                           Tot.     Vrij/Geplaatst/Resident

Duifachtigen                                                  1070    605      vrijgelaten/geplaatst/res (57%)

Duikers                                                           3          0          vrijgelaten (0%)

Futen                                                             20        12        vrijgelaten (60%)

Gierzwaluwen                                                17        11        vrijgelaten (65%)

Hoendervogels                                              58        44        vrijgelaten/geplaatst (76%)

Kraanvogelachtigen (Meerkoet, Rallen)       37        15        vrijgelaten (41%)

Nachtzwaluwen                                             1          1          vrijgelaten (100%)

Papegaaiachtigen                                          36        36        geplaatst (100%)

Pelikaanachtigen (Reigers)                           11        3          vrijgelaten (27%)

Scharrelaarvogels (IJsvogel)                        3          2          vrijgelaten (67%)

Spechtvogels                                                 17        4          vrijgelaten (24%)

Steltlopers (Meeuwen, Alken)                       767      442      vrijgelaten/res (58%)

Stormvogelachtigen                                      4          2          vrijgelaten (50%)

Aalscholvers en Genten                                35        17        vrijgelaten (49%)

Eendachtigen                                                153      86        vrijgelaten/geplaatst/res (56%)

Uilen en Dagroofvogels                                 89        47        vrijgelaten/geplaatst/res (52%)

Zangvogels                                                    912      474      vrijgelaten/geplaatst/res (52%)

Totaal vogels                                                 3233    1801    vrij/geplaatst/res (56%)

 

Zoogdieren                                                   Tot.     Vrij/Geplaatst/Overgebracht

Haasachtigen (Konijn, Haas)                        78        41        vrijgelaten/geplaatst (53%)

Insecteneters (Egel, Spitsmuis)                    136      54        vrijgelaten (40%)

Knaagdieren                                                  25        16        vrijgelaten/geplaatst (64%)

Roofdieren (Vos, Steenmarter)                     10        8          vrijgelaten/geplaatst (80%)

Vleermuizen                                                  48        20        vrijgelaten/overgebracht (42%)

Evenhoevigen (Ree)                                      1          1          vrijgelaten (100%)

Totaal zoogdieren                                       298      140      vrijgelaten/geplaatst (47%)

 

Reptielen en Amfibieën                               23        21       vrij/geplaatst (91%)


Bij de 3557 binnengebrachte patiënten zaten er maar liefst 174 verschillende diersoorten

2. En wie brengt die dieren?

Bij de transporteurs zien we gelukkig dat maar liefst 2378 dieren door de vinders zelf tot bij ons zijn gebracht. De wiskundigen onder ons weten dat dat 67% is, en dat is erg veel!

De overige 33% werd ofwel door onze eigen vrijwillige transporteurs opgehaald, ofwel door politie of brandweerdiensten. We mogen zeker onze top 3 van transporteurs niet vergeten te vermelden. Net zoals vorig jaar mag Renaat daar het kroontje dragen met maar liefst 158 opgehaalde dieren, op de voet gevolgd door Cathy en Caroline.

3. En wie verzorgt hen?

Heel belangrijk zijn de mensen die deze dieren in het VOC verzorgen. Maar liefst 365 op 365 staan de vrijwilligers klaar om alle dieren de nodige zorgen te geven. Bovendien doen ze vanaf mei tot september nog een extra inspanning om ook ’s avonds en ’s morgens de jonge dieren extra te voeren. Ook aan hen zeggen we bedankt.

Rest ons nog om iedereen te bedanken voor alle hulp in 2016: de telefonisten, het klusjesteam, de verzorgers, de raadsleden, de ringers, de administratieve mensen, de leden, de sponsors, de transporteurs, de gidsen, het vaste team, de partners, de gulle gevers, alle bevoegde diensten, kortom: iedereen die op de een of andere manier het VOC heeft bijgestaan. Op naar 2017! 

WILD DIER IN NOOD

 Breng het bij ons binnen!

9u-17u30

Bel +32 59 80 67 66

WINKEL

9u-12u30 en

13u30-17u30

Word nu lid!

Lid worden


Steun onze dieren!

Online Doneren

Vanaf 40€ fiscaal aftrekbaar.


Overschrijving naar

BE12 9791 6853 6592
BIC: ARSPBE22