Jaaroverzicht 2018 | VOC Oostende

WILD DIER IN NOOD

 Breng het bij ons binnen!

9u-21u30

Bel +32 59 80 67 66

WINKEL

9u-12u30 en

13u30-17u30

Word nu lid!

Lid worden


Steun onze dieren!

Online Doneren

Vanaf 40€ fiscaal aftrekbaar.


Overschrijving naar

BE12 9791 6853 6592
BIC: ARSPBE22Werkingsverslag 2018 VOC Oostende vzw


Jaaroverzicht binnengebrachte dieren 2018


In totaal vingen we in 2018 exact 3852 dieren op. We zitten dus opnieuw met een stijging ten opzichte van vorig jaar.
We maken even een vergelijking met de voorbije jaren en zetten enkele opvallende veranderingen op een rij.

We kunnen wel zeggen dat er één diersoort de absolute winnaar is en dit al voor enkele jaren op rij. Geen spectaculaire soort, maar een soort die alomtegenwoordig is: de Houtduif. Met 598 exemplaren.

De top 3 wordt verder gevormd door de Zilvermeeuw (597 exemplaren) en de Merel (257 exemplaren). Slechts 23% van de merels haalde het.

Door een lange droge zomer kregen we veel uitgedroogde nestjongen binnen maar ook het Usutu-virus zorgde voor heel wat uitval onder de merels.

De drukste periode van het jaar is vanaf begin juni tot het einde van september. Onze topmaand is juli met maar liefst 816 nieuwe dieren.
Natuurlijk spitsen we graag even toe op onze specialiteit: de zeevogels.

Het jaar 2018 was op dat vlak minder druk dan 2017, want we vingen slechts 13 Zeekoeten, 3 Alken, 9 Jan-van-Genten en een aantal andere soorten op zoals Noordse pijlstormvogel, Noordse stormvogel en Zwarte zee-eend. In totaal waren er 5 olieslachtoffers bij. Dit is ongeveer de helft minder dan in 2017.
Als we verder kijken naar de oorzaken van opname, dan neemt de groep ‘nestjongen’ de grootste brok voor zijn rekening. Het gaat hierbij dan om nestjongen zonder wonde, zonder breuk en die niet door de kat zijn gepakt, maar louter als nestjong gevonden worden. In totaal kregen we 1585 nestjongen in opvang, waarvan we 57% konden redden!

Verder zien we als hoofdoorzaken gepakt door de kat (228 dieren) en ook vensterslachtoffers (199 dieren).

Als we in 2018 terugkijken naar de ‘bijzondere’ dieren die we opvingen, dan passeren sowieso een aantal speciale en zeldzame soorten de revue. Sommige zijn misschien niet algemeen zeldzaam, maar wel in verzorging bij ons. We sommen er een aantal op: Draaihals (gestorven), 2 Geoorde futen (1 geëuthanaseerd, 1 in vrijheid), Beflijster (in vrijheid), 2 Smellekens (in vrijheid), 2 Relmuizen (nog in opvang), 1 Parelduiker (geëuthanaseerd).
3852 patiënten! Dit betekent een gemiddelde van dagelijks meer dan 15 nieuwe dieren. Tijdens de piekmaanden in de zomer werden er soms wel 40 dieren per dag binnengebracht.
Dankzij de onmisbare hulp van onze vrijwilligers kunnen we voor deze dieren een verschil maken. Elke patiënt telt voor ons, alle dieren krijgen een individuele medische behandeling.

Vogels Tot. Vrij/Geplaatst/Resident
Aalscholvers en Genten 21 5 vrijgelaten (24%)
Duifachtigen 1175 613 vrijgelaten (52%)
Duikers 3 0 vrijgelaten (0%)
Eendachtigen 128 78 vrijgelaten/geplaatst/res (61%)
Futen 22 15 vrijgelaten (68%)
Gierzwaluwen 19 8 vrijgelaten (42%)
Hoendervogels 136 22 vrijgelaten/geplaatst (16%)
Kraanvogelachtigen (Meerkoet, Rallen) 50 23 vrijgelaten (46%)
Nachtzwaluwen 0 0 niet van toepassing
Papegaaiachtigen 26 24 geplaatst (92%)
Ooievaarachtigen 1 1 geplaatst/vrijgelaten (100%)
Pelikaanachtigen (Reigers) 16 6 vrijgelaten (37%)
Scharrelaarvogels (IJsvogel) 2 1 vrijgelaten (50%)
Spechtvogels 31 5 vrijgelaten (16%)
Steltlopers (Meeuwen, Alken) 883 426 vrijgelaten/res (48%)
Stormvogelachtigen 4 2 vrijgelaten (50%)
Uilen en Dagroofvogels 90 46 vrijgelaten/geplaatst/res (51%)
Zangvogels 863 341 vrijgelaten/geplaatst/res (40%)
Totaal vogels 3470 1616 vrij/geplaatst/res (47%)
Zoogdieren Tot. Vrij/Geplaatst/Overgebracht
Evenhoevigen (Ree) 0 0 niet van toepassing
Haasachtigen (Konijn, Haas) 67 21 vrijgelaten/geplaatst (20%)
Insecteneters (Egel, Spitsmuis) 178 67 vrijgelaten (37%)
Knaagdieren 43 33 vrijgelaten/geplaatst (78%)
Roofdieren 9 4 vrijgelaten/geplaatst (45%)
Vleermuizen 64 32 vrijgelaten/overgebracht (50%)
Totaal zoogdieren 361 157 vrij/geplaatst (43%)
Reptielen en Amfibieën 21 20 vrij/geplaatst (95%)

WILD DIER IN NOOD

 Breng het bij ons binnen!

9u-21u30

Bel +32 59 80 67 66

WINKEL

9u-12u30 en

13u30-17u30

Word nu lid!

Lid worden


Steun onze dieren!

Online Doneren

Vanaf 40€ fiscaal aftrekbaar.


Overschrijving naar

BE12 9791 6853 6592
BIC: ARSPBE22