Overslaan en naar de inhoud gaan
Door de aanhoudende vorst en sneeuwbuien kregen we de laatste dagen een 50-tal dieren binnen. Vooral zangvogels lijken erg te lijden onder de koude. Reeds 10 Koperwieken (Turdus iliacus) mochten we verwelkomen, een lijstersoort die we normaal 1x per jaar binnenkrijgen. Deze zangvogels broeden niet bij ons, maar in het noorden, en komen hier overwinteren. Maar de koude heeft hen verrast! Ook Merels, Zanglijsters, Spreeuwen en een Graspieper mochten we opvangen. Helaas veel dieren die door hun zwakheid door de kat gevangen worden, met alle gevolgen van dien..
Daarnaast ook een aantal verzwakte meeuwen, zoals Grote Mantelmeeuw, Stormmeeuwen en Kokmeeuwen. Veel meeuwen zoeken de bebouwing op, op zoek naar voedsel, en worden daar dan aangereden..
Ook enkele Houtsnippen en een Watersnip kwamen al binnen. De koude houdt nog een weekje aan, dus we verwachten zeker nog meer slachtoffers..