Overslaan en naar de inhoud gaan
Vandaag en gisteren konden heel wat koudeslachtoffers terug de vrije natuur in!Ongeveer 20 dieren kregen terug de vrijheid. Het waren allemaal dieren die het tijdens de koudeperiode moeilijk hadden gekregen,binnengebracht werden, maar nu dus terug voldoende aangesterkt waren. Dit is het indrukwekkende lijstje dat we vrijlieten: 2 Kerkuilen, 2 Steenuilen, 1 Blauwe Reiger, 1 Steenloper, 1 Waterral, 4 Koperwieken, 3 Kramsvogels, 1 Houtduif, 2 Merels, en eerder al, 2 Zilvermeeuwen, 2 Stormmeeuwen en 2 Waterhoenen. Alle dieren werden wetenschappelijk geringd en in de juiste habitat vrijgelaten. Nog enkele dieren sterken verder aan: 1 Kuifeend, 1 Ransuil, 1 Kramsvogel en nog enkele Stormmeeuwen. We kregen gisteren ook de eerste met olie besmeurde patient binnen: een Zeekoet werd in Nieuwpoort op het strand aangetroffen met olie aan buik en vleugel.